Q
Stedelijk Museum Meppel
b

menu

Woensdag t/m zondag geopend
van 13.00-17.00 uur
uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag,
Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

Stedelijk Museum Meppel

Stedelijk Museum Meppel is gevestigd in het voormalige gemeentehuis aan de Hoofdstraat.

Naast wisselende exposities zijn er drie vaste collecties te zien.

Wisselexposties

Afwisselende thema`s, disciplines, kunststijlen, kunstenaars, Meppeler schilders en af en toe een verrassing.

Vaste collecties

Stien Eelsingh
Henk Boerwinkel
Meppeler zilver

Wisselexposities

Nu te zien: Jo Alting, een verrassende collectie in de verkoop

13 juli – 29 september 2024

Hans Giethoorn (1938 – 2022), grafisch ondernemer, was een enorme fan van Jo Alting en heeft veel van zijn werk verzameld. Na zijn pensioen heeft Jo Alting, in het oude pand van Drukkerij Giethoorn, zijn eigen appartement aan het Zuideinde ontworpen, waar een atelier de centrale ruimte was. De huur betaalde Jo Alting grotendeels in natura, waardoor de kunstverzameling van Hans Giethoorn in de loop de jaren gestaag is gegroeid. Een deel van de collectie wordt nu tentoongesteld en te koop aangeboden.

Waar we naar uitkijken
Het jaarprogramma voor 2023 -2024 is in te zien.

Meppeler zilver

Meppel was vanaf de zeventiende eeuw een belangrijke zilverstad. De gunstige ligging aan de vaarwegen en het ontbreken van gildes maakte het tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor zilversmeden en een zilverkeurkamer. Het zilver van toen is een geliefd verzamelobject.
Op dit moment is er een collectie te zien uit de eerste helft van de 19e eeuw.

 

 

Stien Eelsingh

In de Stien Eelsingh zaal is een belangrijk deel van het werk van deze kunstenaar te zien. Eelsingh (Zwolle 1903 – Meppel 1964) woonde en werkte als buitenstaander én buurvrouw in de Staphorster gemeenschap. Hoe Eelsingh de ziel van Staphorst voelde, begreep en verbeeldde, leidde tot een indrukwekkend expressionistisch oeuvre aan tekeningen, schilderijen en grafisch werk.

 

 

Triangel kabinet

Henk Boerwinkel is de wereldwijd bekende en (voormalig) poppenmaker en -speler.  Boerwinkels poppen, even esthetisch als technisch innovatief, zijn kunstwerken op zich. Ze treden niet meer op, maar publiek is welkom ze te komen bezoeken als deelcollectie op zaal.

 

 

Museumwinkel