Q
Stedelijk Museum Meppel
b

menu

Woensdag t/m zondag geopend
van 13.00-17.00 uur
uitgezonderd officiële feestdagen.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd officiële feestdagen.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd officiële feestdagen.
I.v.m. de inrichting van een nieuwe exposite is het museum op 27 en 28 sept. gelsoten.

MET ANDERE OGEN

20 januari – 7 april 2024

Het werk van Willy van der Duyn omvat een aantal disciplines, zoals schilderijen, hoogdruk grafiek, tekeningen en objecten. Wat in deze verschillende technieken overeenkomt is de beeldtaal die Van der Duyn in haar kunst hanteert. Door fragmentarische te werken worden beeldelementen opnieuw gerangschikt, waardoor ze aan andere betekenis krijgen en waarbij de tactiliteit van de huid van het werk een belangrijke factor is. Ze laat het werk, gestuurd door autobiografische emotie, associatief ontstaan. Het gaat om de abstractie die in de werkelijkheid verborgen zit. Willy van der Duyns statement is, dat het beste werk zichzelf maakt, omdat toeval in plaats van ratio dan een grote rol speelt.

Machiel Braaksma

13 april – 7 juli 2024

De assemblages van Machiel Braaksma geven pas in voltooide vorm een herkenbaar beeld. De beelden, met licht dadaïstische inslag, zijn samengesteld uit bij elkaar geraapte onopvallende voorwerpen die, vanwege Braaksma’s associatieve en onbevooroordeelde blik op het achteloze alledaagse, door dit meervoudige perspectief een geheel vormen met een nieuwe identiteit.

Zelf zegt hij hierover:
Ik probeer altijd tegenovergestelde begrippen in één beeld te verenigen. Een beeld moet zowel ingetogen als uitgesproken zijn, iets onthullen en vérhullen, antwoorden geven en vragen stellen, en, souplesse etaleren door logica en gekte hand in hand te laten gaan.
Wat ik van mijn beelden verlang is dat ze oorspronkelijk zijn, onverwisselbaar en dat ze een hele lange adem hebben. Ik ben op zoek naar slagvaardige, resolute beelden, die ongegeneerd en innemend kunnen zijn. Beelden met een uitbundige integriteit en een schaamteloze innerlijke schoonheid.
Kortom: Ik zet alles op de juiste manier in de verkeerde volgorde.

Jo Alting

13 juli – 6 oktober 2024

Na een leven getekend en geschilderd te hebben, huurde Jo Alting (1924 – 2010) een etage in het huis van de familie Giethoorn. De huur werd niet in geld, maar in kunstwerken voldaan. Alting schilderde en experimenteerde dat het een lust was. Deze bijzondere collectie wordt nu te koop aangeboden. Zowel de herkenbare als abstracte voorstellingen hebben de kenmerkende Alting schildertoets en kleurtoon met elkaar gemeen. Kom kijken, voelen en kopen.