Q
Stedelijk Museum Meppel
b

menu

Woensdag t/m zondag geopend
van 13.00-17.00 uur
uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag,
Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

Meppeler zilver

Anders dan Zwolle en Kampen kende Meppel eeuwen geleden geen gilde voor zilversmeden. Dat bood kansen voor nieuwkomers en zo ontwikkelde zich in handelsstad Meppel een bloeiende gemeenschap van zilversmeden. Het geroemde Meppeler Zilver heeft mede daarom een vaste eigen ruimte gekregen in ons museum. Deze collectie zal regelmatig wijzigen in samenwerking met Meppeler stadsarcheoloog en zilverkenner Siem Willems of Brilman.

Het zilver is wereldwijd verspreid geraakt door de tijden heen, maar wordt door actief speurende verzamelaars weer bij elkaar gebracht. Recent zijn enkele tot nu toe onbekende zilversmeden ontdekt. Zij worden nu met recht en reden uit de anonimiteit van het verleden gehaald doordat wij hun namen verbinden aan de glanzende pronkstukken in het museum.

Vanaf 1 oktober 2023 is er een nieuwe expositie te zien van Meppeler zilver uit de periode tussen 1750 – 1850.
Tijdens de Franse Tijd in Nederland (1794 – 1814) werden de gilden ontbonden en de archieven ervan vernietigd vanwege ‘liberté’, égalité, fraternité. Gilden kwamen op voor belangen van hun leden, maar niet iedereen werd toegelaten. Het gesloten, conservatieve en soms monopolistische karakter van de gilden paste niet bij het streven naar vrijheid, gelijkheid en broederschap in de Franse Tijd. Het opheffen van het gildesysteem leidde tot versnelde industrialisatie en een afnemende vraag naar zilveren gebruiksvoorwerpen.
In deze expositie ziet u Meppeler zilver van de goud- en zilversmeden Jan Tiemens Holleboer 1764 – 1823, Willem van der Wolde 1769 – 1852, Jan ten Brink 1774 – 1848, Jan Hendrik ten Brink 1823- 1832, Arnoldus Hagen 1778 – 1822 en Jan Veuger 1783 – 1847.