Machiel Braaksma

13 april – 7 juli 2024

Alles op de juiste manier in de verkeerde volgorde

Het werk van Machiel Braaksma heeft een licht dadaïstische inslag. Hij plukt dingen uit het dagelijks leven, monteert ze opnieuw en schept zo met het nieuwe beeld dat ontstaat situaties die hilarisch, ontroerend, verwarrend, relativerend of becommentariërend zijn.
Door middel van associëren  legt hij allerlei verbanden tussen zaken die normaal gesproken weinig met elkaar te maken hebben. Dat vertaalt zich onder andere in teksten, collages en beelden van allerlei pluimage. De assemblages van Braaksma geven pas in voltooide vorm een herkenbaar beeld.

Zelf zegt hij hierover:
‘Ik probeer altijd tegenovergestelde begrippen in één beeld te verenigen. Een beeld moet zowel ingetogen als uitgesproken zijn, iets onthullen en vérhullen, antwoorden geven en vragen stellen, en, souplesse etaleren door logica en gekte hand in hand te laten gaan.
Wat ik van mijn beelden verlang is dat ze oorspronkelijk zijn, onverwisselbaar en dat ze een hele lange adem hebben. Ik ben op zoek naar slagvaardige, resolute beelden, die ongegeneerd en innemend kunnen zijn. Beelden met een uitbundige integriteit en een schaamteloze innerlijke schoonheid. Schoonheid is nooit mijn vertrekpunt en evenmin het eindstation: de schoonheid ligt ergens in het beeld besloten.
Wanneer een beeld deze eigenschappen stationair uit kan dragen, en niet blijft steken in een hoogtepunt, dan is er sprake van een lange adem: permanente concentratie, verdienstelijke koppigheid, en is het wat mij betreft geslaagd.’