Q
Stedelijk Museum Meppel
b

menu

Woensdag t/m zondag geopend
van 13.00-17.00 uur
uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag,
Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

Sponsors en donateurs

Mede dankzij een aantal sponsoren en donateurs kunnen wij bestaan. Draagt u beeldende kunst van niveau ook een warm hart toe? Ondersteun dan het Stedelijk Museum Meppel als sponsor. Wij zijn aangemerkt als ANBI-instelling. Donaties zijn dus aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Sponsoren kan met een financiële bijdrage waarvoor u publiciteit en goodwill terugkrijgt. U kunt ons eventueel ook ondersteunen met sponsoring in natura. Neem bij eventuele interesse contact met ons op en wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Neem voor informatie over onze mogelijkheden voor sponsors contact op met info@stedelijkmuseummeppel.nl