Q
Stedelijk Museum Meppel
b

menu

Woensdag t/m zondag geopend
van 13.00-17.00 uur
uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag,
Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

André Idserda

Idserda was een artistiek zwervend en zoekend man. Zoekend naar een manier om de door hem ervaren werkelijkheid beeldend vorm te geven. Zwervend met zijn gezin op woonboot La Lutte door Nederland en België.

Idserda werd in het Groningse Vlagtwedde geboren in 1879 maar groeide op in Amsterdam. Na een afgebroken studie als tekenleraar werkte hij korte tijd als huisschilder bij Verkade. In 1898 vertrok hij naar Antwerpen, waar een goede en betaalbare kunstopleiding te volgen was. Hij maakte er kennis met Dozy, Vaes en Permeke, trouwde met schilder en violist Coba van der Lee en vestigde zich in Mol, België.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef het gezin, inmiddels uitgebreid met zoon Theo, tijdelijk in Meppel. Later keerde Idserda terug voor een langer verblijf in Meppel, maakte kennis met andere “Meppeler schilders” als Klaas Smink, schilderde bij gelegenheid samen met Antony Keizer en vond in Stien Eelsingh een gesprekspartner voor het uitwisselen van ideeën. Met Eelsingh en Keizer nam hij deel aan een groepstentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam in 1939. Idserda pendelde tussen Meppel, Laren (NH) en Brugge en overleed in Hilversum in 1952.

Idserda had faam kunnen maken met zijn goedlopende Larense interieurs, maar hij was wars van commercie. Geaccepteerd worden “betekende middelmatigheid” en dan was er, volgens Idserda “geen sprake meer van ware kunst”. Een kunstenaar moet altijd blijven vernieuwen, vond hij. Door het succes te ontlopen, bleef het moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Met het goedkopere witte, rode en zwarte krijt maakte hij de bekende donkere tekeningen met krachtige zinderende vormen.

De nalatenschap van zijn kunstzinnige zoektocht is zodanig van belang, dat de Idserda Foundation is opgericht. Het doel van de stichting is het faciliteren in het behoud en publiekelijk toegankelijk maken en houden van de artistieke nalatenschap van André Idserda en zijn directe nazaten. Het Stedelijk Museum Meppel toont binnenkort werk uit de Idserda Foundation.

www.idserdafoundation.nl
Ook zijn zonen Theo Idserda (1915-1992) en Jacques Idserda (1918-2007) waren kunstschilders. Jacques werd ook bekend als dichter en radio-journalist.