Q
Stedelijk Museum Meppel
b

menu

Woensdag t/m zondag geopend
van 13.00-17.00 uur
uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag,
Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

COLLAGES

De Franse titel Collages moge duidelijk zijn; coller betekent plakken.

Op zichzelf is de collagetechniek dus niets bijzonders. Het is gewoon “plakwerk”.

De collagetechniek als kunstvorm is echter wel bijzonder. De kunstenaar gebruikt bestaande beeldfragmenten (foto’s, knipsels etc), die hij verzameld heeft en gaat deze vervolgens spelenderwijs  ordenen, verschuiven/ veranderen etc.

Na lang “wikken en wegen“ worden de beeldfragmenten definitief op een ondergrond geplakt. Op deze manier wordt er met “geleend“ materiaal een nieuw beeld gecreëerd. De essentie van de collage als kunstvorm is dat alles zó samengevoegd is tot een samenhangend geheel, dat het uiteindelijke totaalbeeld een nieuwe expressieve identiteit gaat aannemen. In deze tentoonstelling willen wij een zo breed mogelijk scala van de collagetechniek tonen.7 Kunstenaars benaderen deze techniek op verschillende manieren: de één creëert uiterst nauwkeurig, herkenbare fotografische beelden. De ander brengt op een meer speelse manier een poëtische werkelijkheid tot leven. In de meeste gevallen wordt er een “draai” gegeven aan de zichtbare werkelijkheid. Ook zijn er volledig abstracte, naar zich zelf verwijzende  voorstellingen. Tot slot zijn er enkele kunstenaars die de collagetechniek 3-dimensionaal uitbeelden en allerlei “losse” elementen samenstellen/ monteren tot 1 geheel. In dat geval spreken we over Assemblages.