Q
Stedelijk Museum Meppel
b

menu

Woensdag t/m zondag geopend
van 13.00-17.00 uur
uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag,
Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

TILT

De ruimte van Kunsthuis Secretarie was als canvas voor Betty Simonides, Gejan Stol en Joop Striker. Naast de diversiteit van hun eigen werk onderling, de contrasten en al dan niet logische verbindingen, bestonden sommige objecten uit dagelijkse gebruiksvoorwerpen die ontdaan waren  van hun gebruiksfunctie. De ontstane vormen lieten niet alleen zichzelf, maar ook de ruimte waarin zij zich bevinden anders waarnemen. Dit vroeg om gepassioneerd zorgvuldig kijken van de toeschouwer,

www.bettysimonides.com
www.joopstriker.nl 
www.gejanstol.nl