Q
Stedelijk Museum Meppel
b

menu

Woensdag t/m zondag geopend
van 13.00-17.00 uur
uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag,
Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

Woensdag t/m zondag geopend van 13.00-17.00 uur, uitgezonderd Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen en Pinksteren.

Twee Maartjes voor twee rondleidingen in twee weekenden

Wilt u het verhaal van de Maartjes zelf wel eens horen? In twee weekenden zijn de kunstenaars aanwezig en verzorgen instaprondleidingen tussen 14:00 en 16:00 uur.
Een rondleiding begint om 14:00 uur, maar u mag ook later aansluiten.
Aansluiten is gratis, maar een vrije gift voor het museum wordt op prijs gesteld.
Rondleiding van de 2 Maartjes op:
Zaterdag 7 mei vanaf 14:00
Zondag 8 mei vanaf 14:00
Zaterdag 11 juni vanaf 14:00
Zondag 12 juni vanaf 14:00
 
Rondleidingen bij de vaste collecties met werk van Stien Eelsingh, Henk Boerwinkel en Meppeler zilversmeden is mogelijk op afspraak: info@stedelijkmuseummeppel.nl De conservator van Stedelijk Museum Meppel vertelt in ruim een uur het verhaal van deze kunstenaars. De kosten, naast het entreekaartje, bedragen € 25,- per groep, ongeacht de grootte.